Skip to Content

Kjenner du forskjellen på GLP-1 og SGLT-2?

Metformin er oftest 1. valget ved medisinsk behandling av type 2- diabetes, men hvilken pasienter bør få behandling med en GLP-1 analog eller en SGLT2- hemmer? Kan du skylle mellom de to grupper av legemiddler, som er lik i noen av farmakologiske virkninger men som også er forskjellige?

Test din kunnskap- du kan se rett svar nederst i teksten.

Faglig test om behandling av type 2-Diabetes med glp-1 anolog eller sglt-2 hemmere

Step 1 of 3

Spørsmål 1

GLP-1-reseptor agonister reduserer blodsukkernivået ved:

Spørgsmål 2

Glucagon-lignende peptid 1 (GLP-1) er et:
Back to top