Skip to Content

Nivolumab monotherapy is an effective treatment option for recurrent malignant mesothelioma

The Phase 3 study CONFIRM presented at WCLC 2020 show that nivolumab monotherapy is an effective treatment option for recurrent malignant mesothelioma.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top