Skip to Content

Ny studie: Immunterapi og kjemoterapi i kombinasjon gir større overlevelse hos pasienter med metastatisk urotelialt karsinom

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top