Skip to Content

PARP-hæmmeren olaparib viser forbedret samlet overlevelse ved BRCA-muteret metastatisk prostatakræft

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top