Skip to Content

Pleuraempyem – metagenomisk evidens for hematogen spredning

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top