Skip to Content

Resultater fra SELECT-BEYOND- studien viser at RA-pasienter fortsatt responderer godt på upadacitinib etter 60 uker

Skrevet av Nadia Pedersen,  journalist

RA-pasientene har en signifikant forbedring av symptomer allerede etter 24 ukers behandling med upadacitinib. Dette resultatet presenterte professor Mark Genovese fra Stanford under årets EULAR-konferanse. 

Resultatene kommer fra den 60 uker lange SELECT-BEYOND-studien «Upadacitinib in Patients with Rheumatoid Arthritis and Inadequate Response or Intolerance to Biological DMARDs: Results at 60 Weeks From the SELECT-BEYOND Study».

– Formålet med studien var å undersøke effektiviteten og sikkerheten av upadacitinib hos pasienter med aktiv RA som har vist utilstrekkelig respons på biologiske DMARDs, sier Mark Genovese. 

Pasientene ble behandlet med enten 15 mg eller 30 mg upadacitinib, og effekten var stort sett den samme for disse gruppene. Ved studiets avslutning var ACR20 77 % for UPA 15-gruppen og 84 % for UPA 30 mg-gruppen. For ACR50 var det henholdsvis 52 % (UPA 15 mg) og 61 % (UPA 30 mg), mens ACR70 var 33 % (UPA 15 mg) og 42 % (UPA 30 mg).

Bivirkninger etter 60 ukers oppfølging

Professor Mark Genovese forklarer at det å gjennomføre et 60 uker langt studie var viktig i for å kunne vurdere graden av bivirkninger: 

– Bivirkninger kan ikke vurderes ut fra 12 uker. En lengre oppfølging er essensiell for å kunne vurdere bivirkningsfrekvensen. I dette studiet hadde vi mulighet til å følge pasientene i 60 uker, og her så vi at de som fikk upadacitinib fortsatte å ta medisinen, da de trivdes på den, og ikke fikk så alvorlige bivirkninger at de ble nødt til å stoppe, sier Genovese.  

Han utdyper: 

– Det viktigste aspektet i denne studien var å se om det kom nye bivirkningsprofiler eller om det var en stigning i bivirkningene, men vi så heldigvis at det ikke kom nye bivirkninger, sier Genovese. 

Professor Mark Genovese vurderer derfor resultatene som lovende:

– Utsiktene er gode, forutsatt at dette blir godkjent av myndighetene. Dette virker meget godt på pasienter som har utilstrekkelig respons på andre behandlingsformer. Det gir håp for disse pasientene, sier Genovese. 

Skrevet av Nadia Pedersen,
journalist

Back to top