Skip to Content

Valg av behandlingsintensitet hos eldre med DLBCL

En enkel geriatrisk score predikerer overlevelse og toksisitet, og kan være et nyttig verktøy ved vurdering av behandlingsintensitet hos eldre med diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL).

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top