Skip to Content

Ingvild Vistad

Professor og ph.d., Kvinneklinikken, Sørlandet sykehus,Kristiansand og overlege, Klinisk institutt 2 Universitetet, Bergen
Back to top