Skip to Content

Jacob J. Christensen

Jacob J. Christensen er klinisk ernæringsfysiolog og jobber som forsker tilknyttet forskningsgruppen for Klinisk ernæring og aterosklerose. Han forsker på hvordan genetikk og livsstil påvirker kolesterolet i blodet og andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer. Hans forskning involverer både friske barn og voksne, gravide kvinner, familier med arvelig høyt kolesterol, og nasjonale registre og andre store populasjoner. Han er involvert i både kliniske kostholdsintervensjoner og epidemiologiske studier, der han blant annet har ansvar for statistiske analyser. Han benytter metoder fra biostatistikk og bioinformatikk til å analysere data på leting etter potensielle biomarkører for både kostinntak og hjerte-karrisiko.

Særlig er Jacob J. Christensen interessert i hvordan eksponering tidlig i livet muligens kan påvirke risiko senere i livet. Videre var han del av NNR2023-komiteen som oppdaterte kunnskapsgrunnlaget for nordiske næringsstoffanbefalinger og matvarebaserte kostråd, samt at han deltok i et nordisk samarbeidsprosjekt tilknyttet European Food and Safety Authority (EFSA) der gjorde kunnskapsoppsummeringer for å se nærmere på anbefalt øvre inntak for diverse næringsstoffer.

Back to top