Skip to Content

Jørgen G. Bramness

professor, spesialist i psykiatri, seniorforsker, dr.med., Folkehelseinstituttet, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NK-ROP), Sykehuset Innlandet, Hamar, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Articles

Cannabisbrukere har oftere behov for astmamedisiner

  • / Jørgen G. Bramness / Tilmann von Soest
Back to top