Skip to Content

Marius Lindberg

Advokat

MEDcasts and MEDtalks

Pasientenes tilgang til nye behandlinger er utfordret – debatt om vurdering og godkjenning av nye legemidler

  • / Daniel Heinrich / Nina Guldbrandsen / Reino Heikkilä / Marius Lindberg / Karita Bekkemellem
Karita Bekkemellem, Marius Lindberg, Nina Gulbrandsen, Reiko Heikkilä og Daniel Heinrich.

Debattmøtet på Radiumhospitalet – avsluttende paneldebatt

/ Karita Bekkemellem / Marius Lindberg / Nina Guldbrandsen / Reino Heikkilä / Daniel Heinrich
Back to top