Skip to Content

Morten Engstrøm

overlege/forsker, ph.d., Seksjon for klinisk nevrofysiologi, St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

Articles

Søvnkvalitet hos pasienter med avansert kreftsykdom og kort forventet levetid

  • / Gunnhild Jakobsen / Morten Engstrøm / Pål Klepstad
Back to top