Skip to Content

Nina Fålun

Fag- og forskningssykepleier, førstelektor, MSc, Hjarteavdelinga, Haukeland sjukehus, Høgskolen på Vestlandet

Articles

Søvnløse netter og søvnige dager

  • / Marianne Gullvåg / Kari Hanne Gjeilo / Nina Fålun / Tone M. Norekvål / Rune Mo / Anders Broström
Back to top