Skip to Content

Therese Standal

ph.d., professor, Senter for molekylær inflammasjonsforskning (CEMIR), Senter for myelomforskning, IKOM, NTNU, Trondheim

Articles

N-glykosylering av serumproteiner endres ved myelomatose

  • / Marita Westhrin / Therese Standal
Back to top