Skip to Content

BestPractice Nordic inviterer til debattmøte

Få på dette debattmøte svar på om utfordringene for Nye metoder er løst, når vi perspektiverer på rapporten Evaluering av systemet for Nye metoder i spesialisthelsetjenesten.

Nye metoder ble lovfestet av Stortinget i 2020 for å understøtte likeverdig og rask tilgang til alle nye legemidler og alle nye indikasjoner for legemidler i spesialisthelsetjenesten. I praksis har flere utfordringer vist seg, og evalueringsrapporten «Evaluering av systemet for Nye metoder i spesialisthelsetjenesten» legger fram seks hovedutfordringer, hvorav tre er:

  • Manglende tillit mellom systemaktørene på den ene siden og eksterne interessenter på den andre.
  • Systemet mangler en klar avgrensning i sitt virkeområde, og mangler en strategi for hvordan ressursene som brukes på metodevurdering skal utnyttes best mulig.
  • Norge innfører ikke raskt nok legemiddelbaserte metoder, sammenliknet med Danmark, England, Sverige og Skottland.

På møtet vil det bli belyst hvor langt vi har kommet i å løse disse utfordringene, og vi vil få svar på spørsmål rundt pasientenes individuelle rett til behandling, nå og i framtiden.

PROGRAM


16.00: Velkomst og introduksjon

v. møteleder Erik Wold

16.05: Utfordringen med nye behandlingsmuligheter
– sett i et klinisk perspektiv v.

  • Daniel Heinrich, leder i Norsk onkologisk forening.
  • Nina Gulbrandsen, overlege og seksjonsleder Avd. for blodsykdommer, Kreftklinikken, OUS og tilknyttet Oslo myelomatosesenter.
  • Reino Heikkilä, overlege ved Avd. for kreftbehandling, Radiumhospitalet.


16.20: Er system et for Nye metoder rustet for å møte framtidens utfordringer?
v. Jens Plahte, forsker og prosjektleder i Proba sam funnsanalyse.

16.45: Pause


16.55: Pasientens individuelle rett til behandling, nå og i framtiden
– sett i pasientens perspektiv
v. Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.


17.15: 17.15: Hvordan kan Nye metoder 2.0 se ut?
v. Karita Bekkemellem, administrerende direktør, LMI.

17.35: Paneldebatt
v. Erik Wold.
Deltagelse av bl.a. Nina Gulbrandsen, Daniel Heinrich & Reino Heikkilä.


17.55: Oppsummering av møteleder v. Erik Wold

Sponsorer

Sponsorer har ingen innflytelse på det profesjonelle programmet.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top