Skip to Content

ESMO | Kom til Nordisk Aften i Paris

Redaktionen har denne gangen flyttet til Paris for å dekke de nyeste studier innen onkologien, og holder temakveld mandag 12. september for alle danske og norske deltagere på kongressen.

Hvor mye er et liv verdt – og hva betyr livskvalitet i den sammenheng?

Sammen med en rekke tonegivende, nordiske spesialister stiller vi skarpt på spenningsfeltet mellom de etiske og økonomiske aspektene ved pasientbehandlingen, som hver dag har store konsekvenser for både leger og pasienter. Kvelden avsluttes med middag og nasjonalt nettverk.

Program

18.30 – 18.35 

Velkomst ved Charlotte Knudtzen, CEO, BestPractice Nordic 

18.35 – 18.45 

Introduksjon ved møteleder Daniel Heinrich, leder av Norsk onkologisk forening, klinisk onkolog og overlege ved Sykehuset Innlandet, Gjøvik 

18.45 – 19.15 

Opplegg: Livskvalitetens betydning i kreftbehandlingen  

Ved Bjørn Henning Grønberg, professor, Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU, overlege ved Kreftklinikken, St. Olavs hospital 

19.15 – 19.30 

Pause  

19.30 – 19.40 

Foredrag: Livskvalitet og kreftbehandling fra et helseøkonomisk perspektiv 

Ved Ivar Sønbø Kristiansen, professor emeritus, Avdeling for 

helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo, og assosiert partner i Oslo Economics 

19.40 – 19.50 

Foredrag: Livskvalitet og kreftbehandling fra et klinisk og ledelsesperspektiv 

Ved Andreas Stensvold, leder av kreftavdelingen, Sykehuset Østfold 

19.50 – 20.30 

Debattpanel: Dilemmaer og spørsmål rundt livskvalitet, kreftbehandling og prioritering 

Ved Bjørn Henning Grønberg, Daniel Heinrich, Ivar Sønbø Kristiansen og Andreas Stensvold 

20.30 – Middag for alle deltagere 

Sponsorer har ingen innflytelse på det profesjonelle programmet

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top