Skip to Content

Webinar | ASH 2021 Live

Hva er de viktigste internasjonale trendene, studiene og dataene akkurat nå innen hematologi ved multippelt myelom, lymfomer, KLL og AML. Få den internasjonale oversikten på 1 time torsdag 16.12.21 kl 14.00-15.00.

Fikk du ikke muligheten til å delta på ASH 2021? Da hjelper vi deg! Vi drar til Atlanta for å dekke ASH 2021, hvor vi samler de viktigste, internasjonale trender og spesialistenes perspektiver på hvor behandlingene beveger seg innen hematologi. Allerede torsdag 16.desember kan vi gi deg en oversikt over de siste data, tendenser og nyheter fra ASH 2021:

Program

  • Kl. 14.00 Velkommen og introduktion v. moderator Kristian Ridder-Nielsen
  • Kl. 14.05 State of the art inden for lymfomer v. Frederick L. LockeogMartin Hutchings 
  • Kl. 14.15 State of the art inden for CLL v. Paolo Ghiaog Matthew S. Davids  
  • Kl. 14.20 State of the art inden for AML v. Bjørn Tore Gjertsen 
  • Kl. 14.30 State of the art fra ASH inden for Myelomatose v. Fredrik Schjesvold og Claudio Cerchione
  • Kl. 14.55 Afrunding v. moderator Kristian Ridder-Nielsen

Følg med på denne siden for mer informasjon.

Dato: 16. desember 2021
Tidspunkt: kl. 14.00–15.00
Påmeldingsfrist: 15. desember 2021

Målgruppe: Hematologer, patologer og onkologer kan delta gratis. Dersom du ikke er i målgruppen, men ønsker å delta eller annonsere i forbindelse med webinaret, kan du kontakte Stine-Maria Halstrøm, sha@bpno.dk

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top