Skip to Content

MEDcasts

MEDcast

Velkommen til BestPractice Nordic MEDcast: En podcast-serie om onkologi-hematologi

Pasientenes tilgang til nye behandlinger er utfordret – debatt om vurdering og godkjenning av nye legemidler

  • / Daniel Heinrich / Nina Guldbrandsen / Reino Heikkilä / Marius Lindberg / Karita Bekkemellem

Back to top