Skip to Content

AML: Signifikant antiproliferativ effekt in vitro ved farmakologisk Rac1-hemming

Denne studien fra Haukeland universitetssjukehus i Bergen belyser hemming av RAS-relatert C3 botulinum toxin substrat 1 (Rac1) på celleprøver fra pasienter med AML. Rac1 er et GTPase signaliseringsmolekyl som er overrepresentert ved flere, solide kreftsykdommer og leukemi, og har en rolle i migrasjon, adhesjon og proliferasjon av de maligne cellene. Nylige studier har vist at Rac1 også har en rolle ved AML. In vitro-studier har dessuten vist at Rac1-hemming induserer apoptose og sensitiviteten overfor kjemoterapi.
I denne MEDtalken presenterer Anette Lodvir Hemsing fra Leukemigruppen ved UiB resultatene av Rac1-hemming på celleprøver fra 79 pasienter med AML.

Anette Hemsing

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top