Skip to Content

Behandlingsmuligheter i 2022 for pasienter med myelomatose som ikke er kvalifisert for transplantasjon

I denne MEDtalken oppsumerer Fredrik Schjesvold, leder av Oslo myelomatosesenter, mulighetene i de tre behandlingslinjene som er tilgjengelige for pasienter med myelomatose som ikke er kvalifiserte for transplantasjon. I førstelinjen er det et klart førstevalg som avhenger av refusjon og støtteordninger. I andrelinjen avhenger behandlingen av hva pasienten mottok i førstelinjen. Opplegget i tredjelinjen er mer komplekst, siden det er flere valgmuligheter som igjen avhenger av hvilket behandlingsopplegg som ble valgt i første- og andrelinje. Se MEDtalken og få alle detaljene i sekvenseringen og behandlingslinjene.

Fredrik Schjesvold

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top