Skip to Content

Carfilzomib-lenalidomide-dexamethasone konsolidering i myelomatosepasienter

I denne MEDtalk deler Jakob Nordberg Nørgaard, tilknyttet forskningslege, ph.d.-stipendiat, MD fra UiO, noen av funnene fra sin siste fase II-studie, carfilzomib-lenalidomide-dexamethasone konsolidering i myelomatosepasienter med en positiv FDG PET/CT etter høydose autolog stamcelletransplantasjon.

Jakob Nordberg Nørgaard

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top