Skip to Content

Development of Prediction Models for Survival among Hodgkin Lymphoma Patients

This study, presented by Rasmus Rask Kragh Jørgensen, Statistician, PhD student, Aalborg University Hospital, Denmark, provides insight into the data requirements for developing prediction models for Hodgkin lymphoma with the possibility of extension to other lymphoma types. This can potentially improve the validation of prediction models for survival among Hodgkin lymphoma patients.

Rasmus Rask Kragh Jørgensen

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top