Skip to Content

ECCO 2019: The cost burden of IBD dependent on biologic treatment status

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top