Skip to Content

Efficacy and Safety of tofacitinib in UC

I denne MEDtalk gir professor i gastroenterologi, Silvio Danese, ved Humanitas Universitetet i Milano en flott oversikt over studieresultater fra fase-III studier av tofacitnib ved UC.

I forelesningen kalt «Efficacy and Safety of tofacitinib in UC», belyses bruk og klinisk erfaring av tofacitinb til pasienter med UC. Xeljanz er godkjent for bruk i Norge.

Back to top