Skip to Content

Treat to Target (T2T)

I første modul snakker professor Josef Smolen, redaktør i ARD, med professor Tore K. Kvien om betydningen og viktigheten av Treat to Target (T2T) prinsippene for effektiv behandling av pasienter med RA. Vi får et lite historisk tilbakeblikk om studiene som ligger bak T2T. Følg med på diskusjonen på hvor viktig det er å skille på behandling av den individuelle pasient gjennom samvalg (shared decision) når det gjelder behandlingsmål og behandling på gruppenivå. På gruppenivå bør alltid målet være lav sykdomsaktivitet eller remisjon, ifølge professor Smolen. Ett av hovedmålene med behandling er å unngå irreversibel strukturell leddskade og derved også god funksjon. Et annet tema som diskuteres i denne modulen er behovet for individtilpasset monitoring av pasientene.

Back to top