Skip to Content

Abstract: Første IL-17A/F nanobody på vei mot plakkpsoriasis

Med lovende fase 2-resultater med sonelokinab, en ny IL-17A/F nanobody, starter et omfattende fase 3-program for pasienter med plakkpsoriasis.

En bedre forståelse av heterogeniteten i immunopatogenesen ved psoriasis og ny teknologi har gjort det mulig å utvikle den første nye potensielle nanobody- behandlingen av psoriasis, kalt sonelokinab. På årets virtuelle EADV-kongress viste dermatologist Dr. Kim Papp fra Waterloo, Ontario, Canada, data fra en fase 2b-studie som et late breaking abstract.

Sonelokinab er en trivalent nanobody med et monovalent camelid nanobody spesifikk for IL-17F; et for både IL-17A og IL-17F, og et for human serum albumin. Nanobodies er antistoffer i miniatyrform som kommer fra såkalte heavy chain only-antistoffer, som forekommer naturlig i lamaer.

Forsøket er et fase  2b-randomisert, dobbeltblindt, plasebokontrollert multisenterstudie med deltakelse av 313 pasienter med moderat til alvorlig plakkpsoriasis i en 12 ukers plasebokontrollert periode etterfulgt av 12 ukers dosisoptimering og en periode fra uke 24 til 52, hvor fokus var individuell dosering. Studiet evaluerte fire dose-regimer av sonelokinab, plasebo og en referansearm for secukinumab. Secukinumab er et humant monoklonalt antistoff som binder til proteinet interleukin-17A.

Det primære endepunktet som var IGA-respons i forhold til plasebo og alle de sekundære endepunktene i form av PASI 75, PASI 90 og PASI 100 i uke 12 sammenlignet med baseline ble møtt. Bivirkningene for sonelokinab var sammenlignbare med den aktive komparator secukinumab.

Hurtig innsettende og vedholdende effekt

Med den høyeste dosen viste sonelokinab en hurtig innsettende og en mer vedholdende effekt med PASI 90 hos rundt 1/3 av pasientene i uke 4, PASI 90 hos 4 av 5 pasienter i uke 12 og PASI 100 hos halvdelen av pasientene i uke 24. Det kunne tilskrives en mer stabil og kompakt struktur av nanobodies, som typisk gir en kortere halveringstid og en potensielt bedre mulighet for å oppnå målet.

Basert på de positive fase 2-dataene påbegynnes snarlig et fase 3-program.

Les late-breaking abstract her:

A Phase 2B, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Study Assessing the Efficacy, Safety, and Tolerability of Sonelokinab (M1095), an IL-17A/F Nanobody, in Patients with Moderate-to-Severe Chronic Plaque Psoriasis: Results from 24 Weeks.

Back to top