Skip to Content

Adjuvant Osimertinib – New Standard of Care for Patients with Resected EGFR-mutated NSCLC

Results from ASCO 23 provide confidence that adjuvant osimertinib should be considered the standard of care for patients with resected EGFRm stage IB–IIIA NSCLC.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top