Skip to Content

Adjuvant treatment with 3rd generation EGFR-TKI can increase progression-free survival 

At the WCLC’s Presidential Symposium on Monday, September 11, 2023, Dr. Pasi A. Jänne will present new data from the clinical phase 3 study, FLAURA2.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top