Skip to Content

ASH 2019: MBRUVICA®-basert kombinasjonsbehandling i førstelinjebehandling av KLL og langtids-oppfølging av Single-Agent IMBRUVICA® i KLL og relapsert/refraktær MCL

Kjemoimmunoterapi med fludarabin, cyklofosfamid og rituximab (FCR) har vært standardbehandlingen for yngre pasienter med KLL. FCR-terapi er spesielt effektiv hos pasienter med immunglobulin-tungkjede-variabel-region (IGHV)-mutert KLL. Omtrent halvparten av IGHV-muterte pasienter er progresjonsfrie 8 år etter FCR-behandling.

På ASH 2018 rapporterte vi de første resultatene fra ECOG 1912 (E1912)-studien , en fase 3-studie som sammenlikner FCR-regmiet med kombinasjonen av ibrutinib og rituximab (IR) for tidligere ubehandlede KLL-pasienter i alderen 70 år eller yngre som trengte terapi. Med median oppfølging på omtrent 34 måneder, demonstrerte studien fordeler målt ved progresjonsfri overlevelse (PFS) og totaloverlevelse (OS) i forhold til FCR. Ved subset-analyse med IGHV-mutasjonsstatus var forskjellen i PFS statistisk signifikant for IGHV-umuterte pasienter, men, med nåværende oppfølging, ikke for IGHV-muterte pasienter. Her presenterer vi oppdaterte resultater for PFS i E1912-studien.

Selv om mindre enn 7% av ibrutinib-behandlede pasienter utviklet seg mens de var på behandling, har omtrent 1 av 5 pasienter avsluttet ibrutinib av en annen grunn enn progresjon eller død. Den eneste parameteren som var signifikant assosiert med seponering av en annen grunn enn progresjon, var økt baseline CIRS-poengsum. Med utvidet oppfølging fortsetter kombinasjonen av ibrutinib og rituximab å gi overlegen PFS sammenlignet med FCR for yngre pasienter med tidligere ubehandlet KLL.

Originaltekst: https://ash.confex.com/ash/2019/webprogram/Paper126824.html

Back to top