Skip to Content

MRD ved behandling av KLL – en oppdatering fra ASH

Begrepet Minimal residual disease (MRD, minimal restsykdom) blir brukt i mange sammenhenger innenfor hematologiske kreftformer. I denne MEDtalk kan du høre forsker Sigrid S. Skånland fra Oslo universitetssykehus forklare nærmere om kliniske studier presentert ved ASH, som enten bruker MRD til å sammenligne behandlingseffekter eller til å persontilpasse behandlingen.

Sigrid Skånland

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top