Skip to Content

CAR-T-terapi til behandling av storcellet B-cellelymfom

I denne MEDtalk perspektiverer Alexander Fosså, dr.med. og overlege ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus, resultatene fra ZUMA-7-studien som ble presentert ved ASH 2021-kongressen av Fredrik L. Locke fra Moffitt Cancer Center, Florida.

Alexander Fosså

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top