Skip to Content

CAR-T-terapi til behandling av storcellet B-cellelymfom

I denne MEDtalk perspektiverer Alexander Fosså, dr.med. og overlege ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus, resultatene fra ZUMA-7-studien som ble presentert ved ASH 2021-kongressen av Fredrik L. Locke fra Moffitt Cancer Center, Florida.

Alexander Fosså

Få tilgang til artikkelen

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top