Skip to Content

Atopisk dermatitt og hjerte-kar-sykdommer

Atopisk dermatitt (AD) er en hyppig inflammatorisk hudsykdom hos barn og voksne. Man har funnet en signifikant sammenheng mellom psoriasis og blant annet hjerte-kar-sykdommer. Det samme gjelder spesielt for pasienter med alvorlig AD, og disse risikogruppene bør derfor informeres om forebygging. Fremtidige studier med kliniske data vil også være nødvendige for å avklare bakenforliggende mekanismer ved komorbiditet assosiert med AD.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top