Skip to Content

Belantamab mafodotin godkjent for behandling av multippelt myelom

Beslutningsforum for nye metoder har godkjent belantamab mafodotin for behandling av multippelt myelom.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top