Skip to Content

DREAMM-2-studien ga grunnlaget for ny BCMA-rettet behandling av multippelt myelom

Det første monoklonale og toksinkonjugerte anti-BCMA antistoffet er godkjent for behandling av multirefraktær multippelt myelom.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top