Skip to Content

Binyrebarksvikt som første manifestasjon ved udiagnostisert primær binyrelymfom – to kasuistikker

Primært binyrelymfom er en sjelden årsak til binyrebarksvikt. Bilaterale binyretumores av ukjent årsak bør biopseres raskt når feokromocytom er utelukket biokjemisk. Binyrebarksvikt med negative binyrebarkantistoff (21-hydroxylase) må utredes røntgenologisk med CT binyrer. Hyponatremi er vanlig ved binyrebarksvikt

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top