Skip to Content

Clinical benefit of nivolumab plus cabozantinib 1st line advanced renal cell carcinoma across subgroups

The CheckMate 9ER study shows an improved PFS across all subgroups. The combination was approved by EMA in March 2021.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top