Skip to Content

Comparing visual and digital assessment of Ki-67 in breast cancer tissue

Digital image assessment may identify a higher number of high-grade tumours

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top