Skip to Content

Darolutamide – A Viable Long-Term Treatment for nmCRPC

Data presented at ASCO GU 2023 concludes that patients with nonmetastatic castration-resistant prostate cancer (nmCRPC) can safely stay on darolutamide as a viable long-term treatment.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top