Skip to Content

EAN24: Norwegian Presidential Symposium, Numerous Nordic Presentations, and Nordic Networking Evening

Look forward to EAN 2024, taking place from June 29th – July 2nd. BestPractice Nordic will be present in Helsinki, where you can anticipate numerous Nordic representatives and a Nordic networking evening.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top