Skip to Content

Endret glutamatreseptor-­funksjon i hippocampus i en dyremodell for ADHD

Hjernens signaleringssystem har vært i fokus i ADHD-forskningen, og et vanlig medikament, metylfenidat, virker blant annet ved å øke sentral ekstracellulær konsentrasjon av dopamin. imidlertid har det glutamaterge signaleringssystemet også fått oppmerksomhet i senere tid. Studiet her viser at AMPA-reseptor-mediert signalering er redusert i hippocampus, og kan gi endret syn på kjernesymptomer observert i ADHD.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top