Skip to Content

Hvordan best fange opp ADHD hos førskolebarn?

ADHD diagnostiseres sjelden i førskolealder, til tross for at utredning og behandling anbefales for denne aldersgruppen. En ny norsk studie fulgte barn fra tre til fem år. Resultatene ga grunnlag for anbefalinger om hvordan vurdere ADHD-symptomer og funksjonsnedsettelse hos førskolebarn.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top