Det er funnet en sammenheng mellom genetisk predisposisjon for schizofreni og behandlingsresistens hos pasienter med psykoselidelser. Hovedfunnet gir en indikasjon på at forbedrede genetiske risikoskårer i fremtiden kan bidra til å predikere behandlingsresistens ved psykosesykdommer. Schizofreni og andre psykoselidelser er alvorlige psykiske lidelser med potensielt store konsekvenser for individet, familien og samfunnet.1,2 Sentralt i behandlingen av ...

#Siste magasin

BPNO NO I

Nr. 1 • 2020
1
  • Diabetes type 1/2
  • Hjerneslag
  • Osteoporose