Skip to Content

Genetisk risiko og sammenheng med behandlingsresistens hos pasienter med psykoselidelser

Det er funnet en sammenheng mellom genetisk predisposisjon for schizofreni og behandlingsresistens hos pasienter med psykoselidelser. Hovedfunnet gir en indikasjon på at forbedrede genetiske risikoskårer i fremtiden kan bidra til å predikere behandlingsresistens ved psykosesykdommer.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top