Skip to Content

Betydningen av kognisjon for theory of mind (ToM) hos personer med schizofreni

Denne studien undersøkte hvilke kognitive mål som har størst betydning for ToM målt med MASC, og den avdekket at ingen av de kognitive funksjonene alene står for et signifikant eller unikt bidrag til ToM. Det ble funnet moderate assosiasjoner mellom ToM og IQ, arbeidstempo og hukommelse.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top