Skip to Content

Charlotte Sjølie

Psykolog, Nedre Romerike DPS, Akershus universitetssykehus

Articles

Betydningen av kognisjon for theory of mind (ToM) hos personer med schizofreni

  • / Emilie K. Meyn / Charlotte Sjølie / Rune Raudeberg / Anja Vaskinn
Back to top