Skip to Content

Anja Vaskinn

Seniorforsker/spesialist i klinisk voksenpsykologi, Norsk senter for forskning for mentale lidelser (NORMENT), Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus

Articles

Betydningen av kognisjon for theory of mind (ToM) hos personer med schizofreni

  • / Emilie K. Meyn / Charlotte Sjølie / Rune Raudeberg / Anja Vaskinn
Back to top