Skip to Content

Emilie K. Meyn

Psykolog, LOVE DPS, Enhet Vesterålen, Nordlandssykehuset

Articles

Betydningen av kognisjon for theory of mind (ToM) hos personer med schizofreni

  • / Emilie K. Meyn / Charlotte Sjølie / Rune Raudeberg / Anja Vaskinn
Back to top