Skip to Content

Metaanalyse: Barndomstraumer og psykose

Våres studie viser at psykosepasienter med barndomstraumer har mere depressive symptomer som voksne. Vi fant også at omsorgssvikt oftere var rapportert hos pasienter med negative symptomer som for eksempel tilbaketrekning. Positive symptomer, som for eksempel hallusinose, vrangforestillinger og mistenksomhet, var oftere rapporterte ved misbruk.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top