Skip to Content

Exploring the Link Between Chronic Urticaria and Atopic Disorders

A recent literature review has provided evidence suggesting a significant association between chronic urticaria and atopic disorders.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top