Skip to Content

Genetisk disposisjon for atopisk dermatitt

Atopisk dermatitt (AD) forårsakes av et samspill mellom gener og miljøfaktorer. Mer enn 30 genetiske områder er til nå knyttet til AD, hvor mutasjon i filaggrin-genet (FLG) er den sterkeste genetiske risikofaktoren. Pågående genetiske studier har som mål å øke sykdomsinnsikten og å gi mer målrettet forebygging og behandling.

ad eksem

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top